Modelové příklady

CPKP_socbydleni_image_FINALJedním z cílů projektu bylo vytvoření modelových řešení systému sociálních služeb navazujících na sociální bydlení na úrovni zapojených obcí. Tomu předcházela podrobná analytická práce (zmapování stávajícího bytového fondu v obci a lokálního trhu s nájemním bydlením, otevřenost a prostupnost stávajících bytových politik obcí, stávající vazby mezi bydlením a sociální prací zajišťovanou samotnou obcí a službami poskytovanými dalšími subjekty, dostupné lokální kapacity služeb, se kterými bylo možno pracovat, potřeby uživatelů po službách na bydlení navazujících apod.).

Modelové řešení ve dvou obcích s rozšířenou působností a dvou obcích s pověřeným obecním úřadem bylo následně předmětem jednání na úrovni vzniklé krajské koalice odborného partnerství. Na základě této debaty byla v rámci projektu zpracována doporučení pro kraj týkající se organizace sociálních služeb navazujících na sociální bydlení.

    Sociální bydlení: Zkušenosti ze čtyř měst Plzeňského kraje

     Sociální bydlení v Plzeňském kraji: Návrh doporučení Plzeňskému kraji

Návrh systému sociálního a prostupného bydlení 2018 – 2023 ve městech:

Rokycany

Klatovy

Dobřany

Nýrsko