Výměna zkušeností

Cílem odborných workshopů je výměna zkušeností:

 • přenos dobré praxe v ČR a zahraničí
 • ekonomické a sociální aspekty řízení systému sociálního bydlení v obci
 • metodika prostupného bydlení
 • práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách

Dne 30. 11. 2017 proběhl seminář o sociální bydlení v Rokycanech určený pracovním skupinám „sociální bydlení“ v Rokycanech, Klatovech, Nýrsku a Dobřanech. Cílem byla výměna zkušeností.

Zápis ze semináře 30. 11. 2017 v Rokycanech zde

 


Dne 2. 11. 2017 proběhla 2. krajská konference, kde jsme sdíleli dosavadní zkušenosti s naším projektem zabývajícím se sociálním bydlením v Plzeňském kraji a zároveň otevřeli debatu, jak systém sociálního bydlení organizovat. Akce proběhla ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a zúčastnili se jí zástupci měst zapojených v tematické síti sdružující města zabývající se zaváděním systémů sociálního bydlení.

Podrobný program – ke stažení zde.

Informace o akci zveřejněné na webu Sociálních služeb města Plzně a informačním serveru Plzeňské novinky.

Zavádění sociálního bydlení v Plzni – Mgr. Karolína Vodičková, MBA – vedoucí oddělení Soc. práce a metodiky soc. bydlení Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně – prezentace ke stažení zde

Férové bydlení – zapojení soukromých bytů do sociálního bydlení – Bc. Adam Pospíšil, koordinátor férového bydlení R-mosty, z.s. – prezentace ke stažení zde


Dne 21. 9. 2017 proběhly v Klatovech a Rokycanech semináře, jejichž cílem byla výměna zkušeností s realizací sociálního bydlení v Brně. Semináře ze zúčastnili Vojtěch Kaláb a Mgr. Renata Haráková (Magistrát města Brno), kteří představili pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Brně. Dále své zkušenost představil Bc. Otto Endlicher, DiS. (Centrum sociálních služeb v Brně), který působí jako vedoucí bytového domu v Brně fungujícího na principu prostupného bydlení. Na závěr představil  p. Ing. Karel A. Novák (IQ Roma servis – terénní program) projekt Rapid-Re-Housing, který vychází z principů Housing First a který byl spuštěn v letošním roce právě v Brně.

Prezentace ke stažení:

 • Koncepce sociálního bydlení v Brně – pilotní testování zde a zde
 • Prostupné bydlení – Bytový dům Brno zde
 • Projekt Rapid Re-Housing – Brno zde

Zápis ze semináře 21. 9. 2017 – Klatovy zde

Zápis ze semináře 21. 9. 2017 – Rokycany zde


Dne 28. 2. 2017 proběhla krajská konference na téma „Sociální bydlení v Plzeňském kraji“, kde zazněla následující témata:

 • Vybrané trendy v oblasti řešení bytové nouze v zahraničí (Mgr. Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení) – ke stažení zde
 • Aktuální informace o přípravě zákona o sociálním bydlení, pilotní projekty MPSV ČR, Národní kontaktní centrum (Mgr. Jitka Modlitbová, Barbora Špicarová Stašková, M. A., odd. sociálního bydlení a sociálního začleňování MPSV ČR) – ke stažení zde
 • Zavádění nástrojů bytové politiky ve městě Brně (v zast. Mgr. Jan Snopek, Platforma pro sociální bydlení) – ke stažení zde
 • Projekt rapid re-housing ve městě Brně (Ing. Karel Novák, IQ Roma servis) – ke stažení zde
 • Projekt prevence vystěhování ve městě Brně (Ing. Karel Novák, IQ Roma servis) – ke stažení zde
 • Rokycany, funkční model prostupného bydlení v Plzeňském kraji (PhDr. Blanka Kohoutová, vedoucí soc. odboru MěÚ Rokycany) – ke stažení zde
 • Zjištění z analýz v pilotních městech Rokycany, Klatovy, Dobřany, Nýrsko (Mgr. Petr Pelcl, CpKP ZČ)  – ke stažení zde