Zpravodaj sociálního bydlení 1 / 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo třetí číslo Zpravodaje sociálního bydlení – k nahlédnutí zde