Zpravodaj sociálního bydlení 1 / 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo první číslo zpravodaje, který se věnuje aktuálním tématům a událostem z oblasti sociálního bydlení. K nahlédnutí zde .