Ukončovat bezdomovectví se daří stále více obcím a městům v USA

Platforma pro sociální bydlení zajistila překlad článku Davida Bornsteina pro NY Times, který zde pečlivě shrnuje, díky jakým praktickým krokům se daří stále více obcím v USA dosáhnout funkční nuly v počtu lidí v bezdomovectví. Více se dočtete na odkazu http://bit.ly/funkcni_nula_v_USA