První setkání pracovní skupiny C – Prevence ztráty bydlení

V rámci projektu MPSV ČR „Podpora sociálního bydlení“ proběhlo dne 15. 6. 2017 první setkání pracovní skupiny C – Prevence ztráty bydlení. Nabízíme k nahlédnutí prezentace k tématům, které zde zazněly. Více informací k projektu, jehož realizátorem je MPSV ČR najdete na odkazu zde .

  • Zkušenosti se začleňováním mladých lidí opouštějících zařízení ústavní a ochranné výchovy do společnosti (Janus, z. s.) – ke stažení prezentace
  • Kde je vůle, tam je cesta ……. aneb první kroky k prevenci ztráty bydlení (ASZ) – ke stažení prezentace
  • Metodika prevence ztráty bydlení – role aktérů (VÚPSV) – ke stažení prezentace