Kontaktní centrum sociálního bydlení

Od října slouží veřejnosti Kontaktní centrum sociálního bydlení. Obracet se na ně mohou obce a neziskové organizace s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního bydlení, a informace získají také lidé v bytové nouzi.

Více informací na informačním portálu HELPNET.CZ .