Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi

MPSV vytvořilo v rámci projektu Podpora sociálního bydlení materiál s názvem „Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi“. Jedná se o praktickou informační pomůcku určenou jednotlivcům i rodinám v krizových situacích spojených se ztrátou bydlení, domova a dalších základních jistot.

Cílem bylo vytvořit speciální odolnou tiskovinu a ve spolupráci s obcemi z ní udělat užitečnou souhrnnou pomůcku. Sloužit má těm, kteří obec nebo poskytovatele sociálních služeb požádají o radu či akutní pomoc v oblasti ubytování, zdravotního ošetření, získání bezpečného útočiště a obecně uspokojení základních životních potřeb.

Formulář k letáku – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi

Leták – Informace a kontakty pro osoby v bytové nouzi