Zpravodaj sociálního bydlení 2 / 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo druhé číslo Zpravodaje sociálního bydlení – k nahlédnutí zde .