Nositel projektu

Jsme nestátní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem podpory místního udržitelného rozvoje a rozvoje místní komunity. Více informací o nás najdete na našich webových stránkách http://www.cpkp-zc.cz

V tomto projektu, který je zaměřen na sociální bydlení, vystupujeme jako hlavní koordinátor aktivit projektu.