Informace o projektu

Hlavní vizí sociálního bydlení je, aby důstojné bydlení bylo dostupné každému za rovných podmínek, a to nejen skrze vlastnické bydlení, ale současně s podmínkami, které budou muset jednotlivci nebo domácnosti dodržovat (ve vztahu k sociální práci, plnění individuálního plánu, povinné čerpání sociálních služeb apod.).

Státní koncepce sociálního bydlení schválená Vládou ČR v říjnu 2015 přinesla podstatnou změnu podmínek, jak bude nadále organizováno sociální bydlení a na něj navazující sociální služby. Následně byl připraven zákon o sociálním bydlení, který principy uvedené  ve schválené koncepci převáděl do závazné legislativy. V květnu 2017 zákon napotřetí neprošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Oblast sociálního bydlení tedy nadále zůstává bez legislativní úpravy. Detailní informace je možné zjistit  zde.

Důležitou roli v tomto procesu hrají obce a jejich bytová politika, případně v zastoupení stát. Náš projekt měl za cíl připravit modelová řešení ve 4 vybraných obcích Plzeňského kraje, jejichž cílem bylo nastavit optimální řešení kombinace sociálních služeb a samotného bydlení. Ty jsou přenositelná do dalších obcí v Plzeňském kraji a také slouží jako podklad pro diskuzi na celokrajské úrovni, jak efektivně organizovat sociální služby a sociální práce v této oblasti.

Jaké aktivity byly v projektu realizovány?

  1. Zpracování analýz na úrovni jednotlivých partnerských obcí (Rokycany, Klatovy, Nýrsko, Dobřany)
  2. Vytvoření koalice odborného partnerství „Sociální bydlení v Plzeňském kraji“ (složená ze zástupců Plzeňského kraje, obcí a poskytovatelů soc. služeb, dalších expertů a zájemců o problematiku) – koalice byla opřena o zkušenosti z modelových příkladů na úrovni obcí a jejím účelem bylo propojit poskytovatele služeb dosud působící odděleně a provázat jejich činnost s bytovou politikou obcí.
  3. Zpracování modelových řešení systému sociálních služeb a sociální práce v návaznosti na zvolený systém prostupného bydlení
  4. Zpracování doporučení kraji jako organizátoru sociální sítě

Zahájení realizace projektu: 1. 8. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2018

Realizátorem projektu bylo Centrum pro komunitní práci západní Čechy     

Celý název projektu zněl  „Podpora odborného partnerství – prostupné a sociální bydlení v Plzeňském kraji„, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000958 a byl podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.