Nýrsko

Podkladová analýza pro návrh systému sociálního a prostupného bydlení ve městě Nýrsko.

Analýza se zaměřuje na zmapování situace ve městě Nýrsko v oblasti bydlení, sociálních služeb, stavu obyvatelstva a potenciálních klientů sociálního bydlení, tj. osob v bytové nouzi nebo ohrožených ztrátou bydlení. Jejím cílem je najít odpovědi na otázky: „Kolik je ve městě osob v bytové nouzi?“, „Kolik je tedy potenciálních klientů sociálního bydlení?“, „Kolik sociálních bytů bude ve městě potřeba zajistit?“

Více ke stažení zde