Analýzy

Na úrovni jednotlivých zapojených obcí byly zpracovány a průběžně projednávány analytické podklady. Na jejich základě byly následně připravena modelová řešení organizace sociálního bydlení a navazujících sociálních služeb.