2. krajská konference a setkání partnerů regionální tématické sítě západ

Dne 2. 11. 2017 proběhne 2. krajská konference, kde budeme sdílet dosavadní zkušenosti s naším projektem zabývajícím se sociálním bydlením v Plzeňském kraji a zároveň chceme otevřít debatu, jak systém sociálního bydlení organizovat. Akce proběhne ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a zúčastní se jí zástupci měst zapojených v tematické síti sdružující města zabývající se zaváděním systémů sociálního bydlení.

Bližší informace s podrobným programem naleznete na pozvánce – ke stažení zde.

Registrace probíhá do 23. 10. 2017 (e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz).

Jste srdečně zváni!